Klasse: 5a

2017/18, 1. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 20.11.2017

 MODIMIDOFR
1


E • 204

 

D • 204


D • 204


E • 204

SP • SWH
2
3
EK • 204

M • 204

M • 204
Religion
ER • 211
KR • 204
PL • 203

Förder

4 Musik
MU • MU120
Bläser • Mu-127
5 Musik
MU • MU120
Bläser • Mu-127

KU • Ku23

BI • 204

PH • 026
LQ • 204
6
PK • 204

PK • 204
7       uKW
SP • SPH1
 
8        

Klasse: 5b

2017/18, 1. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 20.11.2017

 MODIMIDOFR
1
  KU • Ku23


E • 211

D • 211

F • 211
SP • SWH2
2
3
  D • 211

F • 211
BI • 211 Religion
ER • 211
KR • 204
PL • 203

F • 211

4 Musik
MU • MU120
Bläser • Mu-127
5 Musik
MU • MU120
Bläser • Mu-127
SP • SPH1 F • 211
M • 211
PK  • 211
6
M • 211

M • 211 LQ • 211
7 uKW
PK • 211
       
8        

Klasse: 5c

2017/18, 1. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 20.11.2017

 MODIMIDOFR
1
D • 203


E • 203


E • 203


SCHW • SWH


EK • 203

2
3
PK • 203

PK • 203
PH • 026 Religion
ER • 211
PL • 203
KR • 208
 Förder
4
M • 203

M • 203
Musik
Bläser • Mu-127
MU • Mu118
5 Musik
Bläser • Mu-127
MU • Mu118

KU • 203
M • 203
BI • 123

D • 203
6 LQ •  203
7       gKW
SP •SPH1
   
8        

Klasse: 5d

2017/18, 1. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 20.11.2017

 MODIMIDOFR
1
EK • 208

PK • 208
D • 208

SCHW • SWH2
D • 208

2
3
E • 208

M • 208

M • 208
Religion
ER • 211
PL • 203
KR • 208

Förder

4 Musik
Bläser • Mu-127
MU • Mu118
5 Musik
Bläser • Mu-127
MU • Mu118

  BI • 123


E • 208

KU • Ku25

PH • 208
6
BI • 208
LQ • 208
7 gKW
SP • SPH2
       
8        

Klasse: 6a

2017/18, 1. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 20.11.2017

 MODIMIDOFR
1
M • 202


F • 202


  KU • Ku25


D • 202


E • 202

2
3
BI • 124
Religion
ER • 212
KR • 109
PL • 202

M • 202

  F • 202

D • 202
4
5
E • 202

LQ • 202
SP • SPH1

SP • SPH3

 Förderband 1
6 Musik
Bläser • Mu-127
MU • MU120

E • 202

Musik
Bläser • Mu-127
MU • MU120
 GE • 202
7

uKW
Förderband 2

    gKW
GE • 202 
 
8      

Klasse: 6b

2017/18, 1. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 30.08.2017

 MODIMIDOFR
1
KU • Ku25

D • 212

M • 212

PH • 212

M • 212
2
3
F • 212
Religion
ER • 212
PL • 202
KR • 103

F • 212

SP • SPH1

E • 212
4
5
SP • SPH3
F • 212
D • 212
LQ • 212 Förderband 1
6 Musik
Bläser • Mu-127
MU • MU120
 BI • 212 Musik
Bläser • Mu-127
MU • MU120
GE • 212 
7    

uKW
BI • 212

gKW
GE • 212 

 
8      

Klasse: 6c

2017/18, 1. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 30.08.2017

 MODIMIDOFR
1

  gKW
F • 109

uKW
D • 109


F • 109

GE • 109

D • 109

KU • Ku23
2
3
E • 109
Religion
ER • 212
KR • 109
PL • 202
M • 109
E • 109
  

gKW
D • 109

uKW
F • 109

4
BI • 109
5
BI • 109

SP • SPH3

SP • SPH2
M • 109 Förderband 1
6 Musik
Bläser • Mu-127
MU • Mu118
M • 109 Musik
Bläser • Mu-127
MU • Mu118

E • 109
7 uKW
Förderband 2
  gKW
LQ • 109
   
8      

Klasse: 6d

2017/18, 1. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 20.11.2017

 MODIMIDOFR
1
D • 103


F • 103


D • 103


KU • Ku23


GE • 103

2
3
LQ • 103

Religion
ER • 212
PL • 202
KR • 103

E • 103

SP • SPH2

BI • 103
4
E • 103

5
M • 103

M • 103 F • 103
  E• 103

Förderband 1
6 Musik
Bläser • Mu-127
MU • Mu118
Musik
Bläser • Mu-127
MU • Mu118

M • 103

7

gKW
SP • SP1

uKW
Förderband 2

       
8        

Klasse: 7a

2017/18, 1. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 30.08.2017

 MODIMIDOFR
1
F • 201

M • 201

M • 201

F • 201
E • 201  
2
3
D • 201

PK • 201

D • 201

SP • SPH3
MU • Mu-12/Mu120
Chor • Mu118 
4
SP • SPH3
5
CH • 123


MU • Mu118

Religion
KR • 201
PL • 215
ER • 210
E • 201  KU • Ku25
 
6
BI • 201 

7

uKW
Förderband 2

    gKW
BI • 201 
 
8      

Klasse: 7b

2017/18, 1. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 30.08.2017

 MODIMIDOFR
1
F • 112
D • 112  
Ekb • 112
D • 112   
E • 112
2
3
SP • SPH1

CH • 112

M • 112

M • 112

F • 112
4
5
BI • 112
KU • Ku25 Religion
KR • 201
PL • 215
ER • 210

E • 112

SP • SPH1
6
7

gKW
Ekb • 125

uKW
Förderband 2

       
8        

Klasse: 7c

2017/18, 1. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 30.08.2017

 MODIMIDOFR
1
E • 210

D • 210
F • 210  
M • 210

CH • 210
2
3
PK • 210

SP • SPH2

SP • SPH1

E • 210
MU • Mu-12/Mu120
Chor • Mu118 
4
D • 210

D • 210
5 F • 210 
MU • MU120
Religion
PL • 215
ER • 210
KR • 209
KU • Ku23
M • 210
6 BI • 210 
7

gKW
BI • 210

uKW
Förderband 2

       
8        

Klasse: 7d

2017/18, 1. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 20.11.2017

 MODIMIDOFR
1

 

E • 209
 

D • 209   M • 209   PK • 209  M • 209 
2
3 F • 209 KU • 209  E • 209   D • 209   MU • Mu-12/Mu120
Chor • Mu118
4  SP • SPH2
5   SP • SPH1 CH • 209   Religion
PL • 215
ER • 210
KR • 209
F • 209  MU • Mu120
6 BI • 209
7 uKW
Förderband 2
  gKW
BI • 209
   
8      

Klasse: 8a

2017/18, 1. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 30.08.2017

 MODIMIDOFR
1
M • 105

gKW
E • 105

uKW
Mu • Mu120


F • 105

D • 105

E • 105
2
3
EK • 105
 MU • Mu-12/Mu120
Chor • Mu118

D • 105
DIF
I • 217
L • 216
GEP • 105
IF • If128
GEP • 101

D • 105
4
F • 105

PH • 105
 GE • 105
5 Religion
KR • 105
PL • 101
ER • 115

M • 105

PH • 105

SP • SPH2
 Förderband 1
6
SP • SPH3
 CH • 105
7

gKW
CH • 105

uKW
Förderband 2

 

uKW
I • 217
L • 216

gKW
GE • 105
 
8    

Klasse: 8b

2017/18, 1. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 30.08.2017

 MODIMIDOFR
1
PKb • 115

  D• 115

E • 115

GE • 115
PH • 026 
2
3
F • 115
 MU • Mu-12/Mu120
Chor • Mu118

SP • SPH2
DIF
I • 217
L • 216
GEP • 105
IF • If128
GEP • 101

M • 115
4
F • 115
5 Religion
PL • 101
ER • 115
KR • 217

E • 115

D • 115

  M • 115

Ekb • 115
6 MU • Mu120
7

  uKW
Förderband 2

 

 gKW
PKb • 115

uKW
I • 217
L • 216


CH • 124
 
8    

Klasse: 8c

2017/18, 1. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 20.11.2017

 MODIMIDOFR
1
E • 101
F • 101
EK • 101

M • 101

D • 101
2
3
M • 101
MU • Mu-12/Mu120
Chor • Mu118 

GE • 101
DIF
I • 217
L • 216
GEP • 105
IF • If128
GEP • 101
F • 101
4 MU • Mu120 CH • 101
5 Religion
PL • 101
ER • 115
KR • 217

SP • SPH2

D • 101

E • 101
Förderband 1
6
SP • SPH3
PH • 101
7

uKW
Förderband 2 

 

gKW
CH • 123

uKW
I • 217
L • 216

gKW
PH • 026
 
8    

Klasse: 9a

2017/18, 1. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 30.08.2017

 MODIMIDOFR
1 EK • 104
F • 104

E • 104

PK • 104

D • 104
2
3
PH • 026
SP • SPH3 DIF
I • 217
L • 216
GEP • 104
IF • If128

CH • 123
 BI • 104
4 Religion
KR • 104
PL • 216
ER • 126 
5 KU • Ku23 GE •104
M • 104

M • 104
 Förderband 1
6
D • 104

F • 104

E • 104
7

gKW
BI • 124

uKW
Förderband 2

  gKW
Religion
KR • 104
PL • 216
ER • 126

uKW
GE • 104

uKW DIF
I • 217
L • 216

 
8    

Klasse: 9b

2017/18, 1. Halbjahr, 2. Quartal, gültig ab 20.11.2017

 MODIMIDOFR
1 BI • 126
F • 126


D • 126


PKb • 126


SP • SWH

2
3
E • 126

 Bläser • Mu-127
KU • Ku25

DIF
I • 217
L • 216
GEP • 104
IF • If128
E • 126
F • 126

4
M • 126
Religion
KR • 104
PL • 126
ER • 204
5
CH • 124


PH • 026


GEb • 126


D • 126


M • 126

6
EKb • 125

7

gKW
GEb • 126

uKW
Förderband 2

  gKW
Religion
KR • 104
PL • 126
ER • 204

uKW
Ekb • 126

uKW DIF
I • 217
L • 216

 
8    

Klasse: 9c

2017/18, 1. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 30.08.2017

 MODIMIDOFR
1
M • 102

BI • 102
F • 102  
CH • 124

PK • 102
2
3 F • 102 MU • Mu-12
KU • Ku23
DIF
I • 217
L • 216
GEP • 104
IF • If128

GE • 102

M • 102
4
E • 102
KU • Ku23 Religion
PL • 216
KR • 102
ER • 126 
5
SP • SPH2

D • 102

E • 102
EK • 102 Förderband 1
6
D • 102
7 uKW
Förderband 2
 

gKW
Religion
PL • 216
KR • 102
ER • 126

uKW
PH • 102

gKW
PH • 102

uKW DIF
I • 217
L • 216

 
8    

Klasse: EP

2017/18, 1. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 30.08.2017

 MODIMIDOFR
1 GK 11
SpGk1 • SPH2
D-GK2 • 221
PÄGK2 • 218
S-GK1 • 126
GK 7
ChGk1 • 124
BiGK2 • 125
SpGk4 • SPH1
SWGK1 • 218
EKGK2 • 221
GEGK4 • 220
PLGK1 • 215
SPGK2 • SPH1
GK 2
D-GK3 • 218
E-GK3 • 215
IFGK2 • If128
M-Gk1 • 222
PHGk1 • 026
GK 2 KOOP
ERGK1 • 216
GeGK2 • 224
KRGK2 • 222
PLGk2 • 218
2
3

GK 1
BiGK1 • 123
KuGK2 • Ku23
MuGK2 • MU120
M-VT1 • 224

GK 5
E-GK4 • 221
D-GK4 • 215
IFGK1 • If128
PHGk2 • 218
S-GK2 • 220
GK 4
F5GK1 • 218
E-GK1 • 224
BiGK3 • 123
F6GK1 • 125
GK 10
PÄGK1 • 215
E-GK2 • 224
KuGK1 • Ku23
M-Gk4 • 218
GK 9
KRGK1 • 217
BiGK4 • 124
D-GK1 • 125
EKGK1 • 111
SpGk3 • SPH1
4 GK 11
SpGk1 • SPH1
D-GK2 • 221
PÄGK2 • 218
S-GK1 • 126
5 GK 5
E-GK4 • 221
D-GK4 • -kein Raum-
IFGK1 • If128
PHGk2 • 026
S-GK2 • 220
GK 12
GeGK1 • 215
L-GK1 • 216
M-Gk2 • 125
SWGK2 • 218
GK 8
Ebgk1 • 111
M-Gk3 • 222
MuGk1 • MU120
SWGK3 • 224
E-VT1 • 125
GK 12
GeGK1 • 215
L-GK1 • 216
M-Gk2 • 221
SWGK2 • 218
SGK1 • 112
SGK2 • 220
6 GK 2 KOOP
ERGK1 • 216
GeGK2 • 224
KRGK2 • 222
PLGk2 • 218
GK 4
F5GK1 • 218
E-GK1 • 221
BiGK3 • -124
F6GK1 • 216
7

gKW
GK 2
E-GK3 • 215
IFGK2 • If128
M-Gk1 • 222
PHGk1 • 026

uKW
SPG4 • SPH1
SPGK3 • SPH2

gKW
GK 10
PÄGK1 • 215
E-GK2 • 224
KuGK1 • Ku23
M-Gk4 • 222

uKW
GK 9
KRGK1 • 217
BiGK4 • 124
D-GK1 • 125
EKGK1 • 111

gKW
DGK3 • 224

uKW
CHGK1 • 124
BIGK2 • 221
SWGK • 218

gKW
GK 8
Ebgk1 • 111
M-Gk3 • 222
MuGk1 • MU120
SWGK3 • 224
gKW
GK 6
EKGK2 • 221
GbGk1 • 207
PLGk1 • 215
SpGk2 • SPH1

uKW
GK 1
BiGK1 • 123
KuGK2 • Ku23
MuGK2 • MU120
8

Klasse: Q1

2017/18, 1. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 30.08.2017

 MODIMIDOFR
1 LK 2 KOOP
D-LK2 • 207
E-LK2 • 222
EKLK1 • 125
GeLK1 • 217
SPLK1 • SPH1
GK 1
BiGK1 • 222
GeGK2 • 215
IFGK1 • If128
KuGK2 • Ku23
L-GK1 • 216
LK 2 KOOP
D-LK2 • 207
E-LK2 • 222
EKLK1 • 125
GeLK1 • 217
SPLK1 • 218
GK 6
Ebgk1 • 125
BiGK3 • 123
D-GK3 • 224
GK 2 KOOP
ERGK1 • 216
ChGk1 • 124
E-GK2 • 223
F6GK1 • 215
S-GK2 • 125
2
3 GK 8
D-GK2 • 222
GeGK1 • 219
KRGK1 • 221
PLGk1 • 217
LK 1
BiLK1 • 123
E-LK1 • 223
F-LK1 • 125
M-LK1 • 222
D-LK1 • 224
GK 4
EKGK1 • 111
GbGk1 • 207
M-Gk2 • 221
SWGK2 • 215
GK 3
KuGK1 • Ku25
MuGk1 • MU120
LIGK1 • 222
VPGK1 • Mu118

GK 7
PAGK1 • 218
DGK1 • 215
MGK3 • 222
SWGK • 219
 
4
5 GK 5
PHGk1 • 111
BiGK2 • 125
S-GK1 • 215
SWGK3 • 218
GK 8
D-GK2 • 222
GeGK1 • 219
KRGK1 • 221
PLGk1 • 217
GK 9
E-GK1 • 223
KRGK2 • 217
M-Gk1 • 221
PLGk2 • 218
gKW
LK 2 KOOP
D-LK2 • 207
E-LK2 • 222
EKLK1 • 125
GeLK1 • 217

uKW
LK 2 KOOP
D-LK2 • 207
E-LK2 • 222
EKLK1 • 125
GeLK1 • 217
SPLK1 • SPH1
LK 1
BiLK1 • 123
E-LK1 • 223
F-LK1 • 125
M-LK1 • 222
D-LK1 • 224
6 GK 2 KOOP
ERGK1 • 216
ChGk1 • 124
E-GK2 • 223
F6GK1 • 215
S-GK2 • 125
uKW
LK SP KOOP
SPLK1 • SPH1
7 gKW
GK 3
KuGK1 • Ku25
MuGk1 • MU120
LIGK1 • -kein Raum-
VPGK1 • Mu118

uKW
LK 1
BiLK1 • 123
D-LK1 • 224
E-LK1 • 223
F-LK1 • 125
M-LK1 • 222

gKW
GK 9
E-GK1 • 223
KRGK2 • 217
M-Gk1 • 221
PLGk2 • 218

uKW
GK 7
PAGK1 • 218
DGK1 • 215
MGK3 • 222
SWGK • 219

gKW
GK 5
PHGk1 • 026
BiGK2 • 125
S-GK1 • 215
SWGK3 • 218

uKW
SpG-Gym • SPH1
SpG-LA • SPH2

gKW
GK 1
BiGK1 • 123
GeGK2 • 215
IFGK1 • If128
KuGK2 • Ku23
L-GK1 • 216

uKW
SGK1 • 220
SGK2 • 125

gKW
GK 6
Ebgk1 • 125
BiGK3 • 124
D-GK3 •
uKW
GK 4
EKGK1 • 111
GbGk1 • 207
M-Gk2 • 221
SWGK2 • 215
8
9 uKW
SpG-RK • SPH2
SPGK2 • SPH3  
SpG-Gym • SPH1
 
10    
11   SPGK3 • SPH1      
12        

Klasse: Q2

2017/18, 1. Halbjahr, 1. Quartal, gültig ab 30.08.2017

 MODIMIDOFR
1 LK 2 KOOP
D-LK2 • 224
GeLK1 • 219
E-LK2 • 223
EKLK1 • 111
LK 1
D-LK1 • 224
M-LK1 • 221
BiLK1 • 123
E-LK1 • 223
F-LK1 • 207
LK 2 KOOP
D-LK2 • 224
GeLK1 • 219
E-LK2 • 223
EKLK1 • 111
GK 6
D-GK2 • 217
IFGK1 • If228
S-GK1 • 220
E-GK1 • 223
GK 1 KOOP
BiGK3 • 123
F6GK1 • 207
M-Gk2 • 221
2
3 GK 5
GeGK1 • 220
SWGK1 • 223
SbGK1 • 207
GK 3
KRGK1 • 217
BiGK2 • 124
PHGk1 • 026
PLGk1 • 219
GK 7
M-Gk3 • 222
E-GK2 • 223
PLGk2 • 219
S-GK2 • 220
GK 4
ChGk1 • 124
D-GK1 • 223
M-Gk1 • 221
SWGK2 • 219
LK 1
D-LK1 • 224
M-LK1 • 221
BiLK1 • 123
E-LK1 • 223
F-LK1 • 207
4
5 GK 8
KRGK2 • 224
D-GK3 • 223
PÄGK1 • 222
ZK
GEZ1 • 223
SWZ1 • 224
GK 9
KuGK1 • Ku23
MuGk1 • Mu-127
LK 2 KOOP
D-LK2 • 224
GeLK1 • 219
E-LK2 • 223
EKLK1 • 111
GK 2
EKGK1 • 111
BiGK1 • 124
GeGK2 • 215
GbGk1 • 207
M-VT1 • 219
6 GK 1 KOOP
BiGK3 • 123
F6GK1 • 207
M-Gk2 • 221

gKW LK SP KOOP
SPLK1 •
S-GK2 • 220

uKW
S-GK2 • 220

7

gKW
LK 1
D-LK1 • 224
M-LK1 • 221
BiLK1 • 123
E-LK1 • 223
F-LK1 • 207

uKW
SGK1 • 220

gKW
GK 2
EKGK1 • -kein Raum-
BiGK1 • 124
GeGK2 • -kein Raum-
GbGk1 • 207

uKW
GK 9
KuGK1 • Ku23
MuGk1 • Mu-127
gKW
GK 4
ChGk1 • 124
D-GK1 • 223
M-Gk1 • 221
SWGK2 • 219

uKW
GK 3
KRGK1 • 209
BiGK2 • 123
PHGk1 • 026
PLGk1 • 219
gKW
GK 5
GeGK1 • 220
SWGK1 • 223
SbGK1 • 207

uKW
GK 8
KRGK2 • 224
D-GK3 • 223
PÄGK1 • 222
gKW
GK 6
D-GK2 • 217
IFGK1 • If128
S-GK1 • 220
E-GK1 • 223

uKW
GK 7
M-Gk3 • 222
E-GK2 • 223
PLGk2 • 219
S-GK2 • 220
8
9

gKW
SPGK3 • SPH
SPGK4 • SPH

uKW
SPGK1 • SPH

SPGK3 • SPH1 SPGK1 • SPH1
SPGK4 • SPH2
GEZ1 • 223
SWZ1 • 224
 
10  
11          
12          

uhrDie erste und zweite Stunde werden als 90minütige Doppelstunde unterrichtet.

1. Stunde

2. Stunde

7.50

- 9.20

1. große Pause

3. Stunde

9.40 – 10.25

4. Stunde

10.30 – 11.15

2. große Pause

5. Stunde

11.30 – 12.15

6. Stunde

12.20 – 13.05

Mittagspause*

7. Stunde

8. Stunde

13.55

- 15.25

9. Stunde

10. Stunde

15.30

- 17.00

11. Stunde

12. Stunde

17.05

- 18.35

*) Freitags verkürzte Mittagspause bis 13.15 Uhr; die nachfolgenden Stunden beginnen und enden jeweils 40 Minuten früher

vertretung

(Die Vertretungspläne sind durch ein Passwort gesichert. Dieses erhalten Sie von den KlassenlehrerInnen bzw. TutorInnen.)

für LehrerInnen... 

für SchülerInnen... 

 ...heute

...heute 

 ...morgen

...morgen